Mathieu van Hees is algemeen fysiotherapeut en behandelt van baby tot hoog bejaard. Heeft op Papendal de cursus van sportfysiotherapeut gevolgd (de volledige drie trappen), van pré- en postnatale educatie, van centraal neurologische aandoeningen en vele cursussen ter toetsing van de huidige kennis en ervaring. Voldoet aan de eisen van het kwaliteitsregister uitgegeven door het beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Indien gewenst zijn ook huisbezoeken mogelijk.